Naim Sakhia discussing migrants in Del Rio, Texas || Talk Radio KURV McAllen, Texas || 9/23/21